Terapia logopedyczna

Wsparcie logopedyczne to pomoc dla dzieci z zaburzeniami wymowy, jak np. seplenienie, rotacyzm, jąkanie, jak również terapia dzieci z niedosłuchem, rozszczepem i upośledzeniami różnego stopnia. Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

Terapia metodą Warnkego

Metoda Warnkego jest stosowana przez ponad 1000 terapeutów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Została przebadana pod względem skuteczności i wystandaryzowana na Uniwersytecie Medycznym w Hannowerze. Terapia metodą Warnkego wpływa na prawidłowy rozwój procesów poznawczych i dostarcza efektywnych strategii uczenia się. Wyrównując deficyty w zakresie centralnego przetwarzania informacji, które pojawiają się na etapie wczesnego dzieciństwa, daje solidną podstawę do osiągnięcia sukcesów w nauce, na każdym etapie życia. Przez skuteczne usunięcie źródła trudności, osiągnięte wyniki terapii są trwałe. Badania nad efektywnością terapii wykazały, że u uczniów, którzy otrzymali dodatkowe lekcje w czytaniu i pisaniu (tradycyjny trening) nastąpiła poprawa o 6,3%. W grupie biorącej udział w treningu ośmiu funkcji podstawowych nastąpiła poprawa o 18,9%. W grupie uczestniczącej w treningu funkcji podstawowych i treningu lateralnym wg metody Warnkego, poprawa wyniosła 42,6%. W większości przypadków nieprawidłowości m.in. w rozwoju funkcji językowych (trening lateralny), mogą zostać zredukowane lub całkowicie wyeliminowane, co prowadzi do bezpośredniej poprawy w czytaniu i pisaniu. Kluczowym punktem terapii jest specjalistyczne badanie diagnostyczne. Określa ono odchylenia lub nieprawidłowości w zakresie ośrodkowego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych. Na podstawie uzyskanych wyników opracowywany jest indywidualny program treningowy.

Terapia metodą EEG BIOFEEDBACK

EEG BioFeedback (inaczej: neurofeedback) jest metodą, która umożliwia zmianę charakterystyk własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. Pozwala trenującemu lepiej poznać funkcjonowanie własnego organizmu, zwiększać kontrolę nad jego reakcjami oraz wpływać w sposób świadomy na zachodzące w nim procesy. Nabyte w trakcie treningów umiejętności pozwalają na sprawniejsze radzenie sobie ze stresem i pełniejsze wykorzystanie swoich możliwości. Treningi EEG Biofeedback przyczyniają się do zwiększenia szybkości myślenia, rozwoju pamięci, koncentracji, poprawy stanu emocjonalnego i ogólnego funkcjonowania organizmu. Podstawą do rozpoczęcia terapii jest badanie diagnostyczne QEEG czyli - ilościowa mapa mózgu. Na jej podstawie stwierdza się bądź wyklucza zaburzenia pracy mózgu, ich rozmiar, rodzaj i lokalizację. Analiza tych badań określa źródło problemów i wyznacza cele pracy treningowej. Jest podstawą do opracowania indywidualnego planu terapii. Na koniec sesji treningowej wykonana zostanie nowa mapa mózgu QEEG (w cyklu - łącznie dwie dla każdego uczestnika) w celu podsumowania efektywności terapii.