background2

Stowarzyszenie Avsi Polska, razem z Gminą Halinów i dwoma szkołami podstawowymi: Szkołą Podstawową w Cisiu oraz Szkołą Podstawową w Brzezinach , realizuje projekt:

 

"Wzmacniamy nasze zdolnosci -
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Halinów”


Program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne 79 uczniów  z 2 szkół na obszarach wiejskich w gminie Halinów w czasie 1 roku szkolnego (od 1 września 2013 do 31 lipca 2014)  poprzez zajęcia wspomagające, dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczną terapię.

W ramach programu uczniowie zostaną objęci różnego rodzaju terapiami i zajęciami, które maja na celu wspieranie rozwoju, wzmacnianie motywacji do nauki, wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie deficytów utrudniających uczenie się i funkcjonowanie w sytuacjach społecznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności, kształcenie umiejętności społecznych, a także uwrażliwienie na problemy rówieśników.